A MIKI tudományos munkatársaként lélekben itthon

A MIKI-ben az elektronikus mérőműszerek osztályán dolgozott. Kutatási területe a hálózati transzformátorok méretezése és gyártás előkészítése valamint az olajipari fúrócsövek roncsolásmentes vizsgálata volt.

Elektroncsöves áramkörök kapcsolási rajzai a Bazsó Lajos teremben
Elektroncsöves áramkörök kapcsolási rajzai a Bazsó Lajos teremben

Már az intézetben - országosan is az elsők között - foglalkozott számítógépes programozással. Érdekes módon akkori munkásságáról, találmányáról - mert ez is volt -, publikációjáról később alig beszélt. Ezt részben magyarázhatjuk zárkózottságával, de magyarázhatjuk azzal is, hogy a tudományok fejlődésének állandó figyelemmel kísérőjeként tudta, hogy kutatási eredményeit az idő részben már túlhaladta. Sajnos, ezeknek a munkáinak a nyomát sem a városi levéltárban, sem a múzeumban, sem a gimnáziumban nem találtam meg. Lehetséges, hogy valahonnan még előkerülnek, hiszen elektrotechnika-történeti szempontból bizonyára nagy jelentőséggel bírnak.
A gimnáziumtól sohasem szakadt el. Ahogyan mondta, amikor a MIKI-ben dolgozott, a gimnáziumban csak fizikailag nem volt jelen. Alapítványt tett, és éveken keresztül jutalmazta az iskola legjobb matematikusát. Páhán Istvánnal, a gimnázium nagyszerű fizika tanárával megszervezték a matematika- és fizikamegoldó, egész éven át tartó versenyt.

A matematika-fizika versenyekre alapított ezüstkupa
A matematika-fizika versenyekre alapított ezüstkupa

Bazsó Lajos húsz éven át jutalmazta a nyerteseket és őrizte a legjobbak dolgozatát, amelyet Páhán István minden évben elküldött neki Pestre. Az egész éven át tartó verseny a tanulóktól nagy kitartást kívánt, de meg is lett az eredménye, mert sok mérnök került az országban szép pozícióba a nyertesek közül. Közöttük van a nagykőrösi születésű dr. Ábrahám László elektromérnök,
a National Insrtruments debreceni ügyvezető igazgatója és Ábrahám Zoltán vegyész, aki Veszprémben egy német tulajdonú műanyagipari cég ügyvezető igazgatója.
A másik versenyszellemet növelő tette az volt, hogy egy ezüstserleget adományozott a gimnáziumnak, hogy a számítástechnika elsajátítására buzdítsa a fiatalokat. Akkor a számítástechnika a középiskolákban még ismeretlen tantárgy volt, ő azonban már látta, hogy milyen nagy jövője lesz, és igyekezett a fiatalok kedvét felkelteni hozzá. A serleg felirata számkódokból állt, amit négy sorban vésetett fel. Ezt kellett volna megfejtenie a nyertesnek, a kitűzött határidőig azonban senkinek sem sikerült megoldania, csak amikor a megoldáshoz vezető logikai menetet is átadta a tanár úr. Az iskolába nyugdíjasként is sokszor betért, és gyakran ajándékozta meg régi emlékekkel a gimnázium iskolatörténeti anyagát.

A matematika-fizika versenyekre alapított ezüstkupa
A gimnáziumnak ajándékozott szakkönyvek egy része

Bazsó Lajos a gimnáziumban nagyszerű osztályba járt. Osztálytársai voltak – a 40 éves érettségi találkozón készült aláírások közül szemelgetve – Borbély Endre vezető gyógyszerész, Csánky Gábor, Kecskés Balázs református lelkész, dr. Irházy József, dr. Papp Aladár jogtanácsos, dr. Précsényi Ferenc orvos, dr. Tresz Sándor bölcsész, dr. Miháltz Istvánné dr. V. Faragó Mária geológus stb.

A negyvenéves érettségi találkozón készített fotó
A negyvenéves érettségi találkozón készített fotó
Az első sor jobb szélén Bazsó Lajos

A találkozón megjelentek névsora
A találkozón megjelentek névsora

Az érettségi találkozóik emlékét pontosan vezetett naplóban rögzítette Lajos bácsi - amelyet gondosan őrzött - fényképekkel, köszöntő beszédekkel, aláírásokkal, általa írott versekkel. A találkozókon azonban egyre kevesebben jelentek meg. A hatvanöt éves találkozón már csak heten voltak, a hetvenéves találkozón ketten, dr. Balanyi Béla nyugalmazott múzeumigazgatóval. Végül egyedül maradt...

Ahogy fogyatkozik, megritkul sorunk,
ahogy kihörpintjük végső kehely borunk,
gondoljatok élők az isteni kegyre:
Egyszer megérkezik mindenki a hegyre,
hol örökös a fény, és készül az ítélet,
végetér a földi, de lesz égi élet.

- írta egy rendkívüli érettségi találkozóra az Ajándék című versében.
Az osztályuk sohasem feledkezett meg Arany János szellemének az ápolásáról. A 35 éves találkozójukon egy emlékserleget adtak át az iskola akkori igazgatójának, Rózsás Lászlónak, hogy minden évben rendezzen az iskola egy Arany János balladamondó versenyt, amely győztesének a jutalmazásáról is gondoskodtak. Ez a kezdeményezés szinte kihívásnak számított az 1960-as években, amikor a hivatalos érettségi tételek között nem is szerepelt Arany János. Nagykőrösön is csak helyi tételként sikerült becsempészni...