Suba Lajos igazgató úr beszéde a Bazsó Lajos terem avatásán

1913. január 19-én született Nagykőrösön. Édesapja, Bazsó Lajos református lelkipásztor, az egyház pénztárnoka volt, 1931-ben halt meg.

A református főgimnázium - Bazsó Lajos kiadása
A református templom - Bazsó Lajos kiadása

Édesanyja Kollársz Margit tanítónő. Hosszú évekig a Kossuth Lajos út 12. számú házban éltek feleségével Koroknay Lídia gyógyszertári dolgozóval.

A Kossuth utcai családi ház, ahol feleségével a legtovább lakott
A Kossuth utcai családi ház, ahol feleségével a legtovább lakott

Iskoláit magánúton és a nagykőrösi gimnáziumban végezte, ahol 1931-ben érettségizett. Az egyetemi tanulmányokat Debrecenben teljesítette és lett középiskolai matematika-fizika tanár 1936-ban. Részt vett a II. világháborúban, mint a 13. kárpáti zászlóalj másod-segédtisztje, a honvéd vezérkar főnöke dicsérő elismerésben részesítette helytállásáért. 1949-ben részt vett a budapesti "Orion" gyár tehetségkutató pályázatán - így került 1950-ben szakmunkásként az üzembe -, majd később a gyár laboratóriumába. 1952-ig kutató technikusként állt alkalmazásban az EMG-ben, ami később Műszeripari Kutató Intézet néven vált ismertté. Ebben az évben a nagykőrösi gimnázium kikérte a vállalattól, így áthelyezték matematika-fizika szakos tanárnak iskolánkba.
Tanítását kiemelkedő eredményességgel végezte. Megalapította a matematika szakkört. Tanítványai szép eredményeket értek el az országos matematikaversenyeken, ezekért két alkalommal miniszteri dicséretben és jutalomban részesült. Az irodalomhoz nagy szeretettel kötődött, diákjaival osztálykönyvtárt is szervezett. Rendszeresen jelentek meg cikkei és versei a Pest megyei Hírlapban. Képzett technikusként tagja volt a Magyar Rövidhullámú Rádióamatőrök Egyesületének. Iskolánkban rádiós szakkört vezetett, ahol bemutatta és alkalmazta tanítványaival az újításait (katód-oszcilloszkóp, csővoltmérő, stb.).
Kiemelkedő munkát végzett az iskola 400 éves fennállásának előkészítésében, az ünnepség keretében saját versével szerepelt.
1958-ban kiváló tanár kitüntetést kapott. Egészségügyi okokból vált meg a tanári katedrától. Munkaviszonya 1960. december 15-én szűnt meg.
Tudományos kutatóként a Központi Fizikai Kutatóintézetben dolgozott tovább. 1969-ben az általa alapított, Bazsó Lajos fizikaverseny győztesét és második helyezettjét jutalmazta, amit a későbbi években is megtett.
Sokszor betért a régi gimnáziumába és hozott egy-egy emléket az egykori időkből, amit szívesen ajánlott fel az iskolatörténeti kiállítás anyagába. Szeretettel emlékezett tanítványaira és kollégáira.
Hűsége, kitartása, pontos és precíz munkavégzése például szolgál minden gimnáziumi tanárnak.

Nagykőrös, 2006. január havában

Suba Lajos