A háború után új utakon

Mivel a Benedek-cég különösebben nem károsult a háború alatt, mert Nagykőrösön a front hamar átment, így hazatérte után 1945 februárjától Bazsó Lajos a Benedek-cég megbízottjaként, majd beltagjaként vett részt a cég bel- és külföldi üzleti tevékenységében mindaddig, amíg 1948 április elején a Benedek-céget nem államosították. Az államosítás utáni napon Bazsó Lajost azonnal vizsgálati fogságba helyezték, mert két ,,jóakarója” megvádolta valuta és nemesfém rejtegetéssel. A hamis vádak alól azonban szerencsére sikerült tisztáznia magát Benedek László, János nevű Kanadában élő, de éppen itthon tartózkodó testvére által.
Mivel ezután Nagykőrösön sehol sem kapott munkát, állás után kellett néznie. A Rádió Technika folyóirat egyik számában talált egy tehetségkutató pályázatra való felhívást, amelynek a lényege az volt, hogy a Budapesti Ipari vásáron kiállított, Magyarországon akkor még nem ismert műszer, a stroboscope működését és kapcsolását kellett a pályázónak megfejtenie. Bazsó Lajos a Radio Euginers Handsbook angol szakkönyv és a tyratron művek katalógusának a segítségével megírta a pályázatot, amelyet az Orion Rádió és Villamossági Vállalat a második legjobbnak ítélt, és behívták meghallgatásra. Ennek eredményeként 1950. április 18-án elektrotechnikusként alkalmazták az Orion cégnél. Ez a beosztás ugyan nem felelt meg a képességeinek és a végzettségének, de örült, hogy munkát kapott.

A korra jellemző „robbanós tv” szerelése közben a MIKI-ben
A korra jellemző „robbanós tv” szerelése közben a MIKI-ben

Hetente egyszer hétvégeken járt haza a feleségéhez, és a fizetése bizony kettejük megélhetéséhez csak úgy volt elegendő, hogy a felesége egymás után adta el azokat az értékeiket, amelyeket még a háború ellenére is sikerült megőrizniük.


Otthona a nyugalom szigete volt

Otthona a nyugalom szigete volt

Az Orion dolgozóit néhány hónap múlva az EMG gyárba helyezték át, majd ebből kiválva 1950. július 30-án alakult meg a Műszeripari Kutató Intézet (MIKI), ahol ekkor 1952. szeptember 1-jéig dolgozott. Innen került kikérésre áthelyezéssel a nagykőrösi Arany János Gimnáziumba. A fizetése nem lett több, de hazakerült szeretett szülővárosába és alma materébe...