Az egyetemi tanulmányok. Nehéz pályakezdés

Egyetemi tanulmányait a debreceni Tisza István Tudományegyetemen végezte matematika-fizika szakon. 1936-ban szerzett középiskolai tanári diplomát. Abban az időben mindenkit felvettek az egyetemre, de a gyengék hamar kiszóródtak a vizsgákon. Különösen komoly teljesítményt kellett nyújtania annak, aki tandíjkedvezményt, menzát vagy internátus helyet szeretett volna kapni. Bazsó Lajos bár VIII. osztályban elnyerte a Patay-Beretvás ösztöndíjat, de ez nem biztosította az egész évi költségeit, miután a családja ekkor már komoly anyagi nehézségekkel küzdött. Így azonkívül, hogy elsősorban a tudás minél teljesebb elsajátítására törekedett, anyagilag is érdekelt volt abban, hogy minél jobb eredményt érjen el. De ez nem okozott számára nehézséget! A gimnáziumban őrzik az 1932/33-as tanévből egy nagy csomó egyetemi jegyzetét: végtelen sorok, elektroakusztika, vonalas színképek elmélete, elméleti hőtan, koordináta geometria stb. Ezek végtelen precizitását tükrözik. Jegyzeteit először piszkozatban, majd tisztázatban írta le külön-külön kis méretű füzetekbe, ábrákkal, képletekkel, magyarázó szövegekkel.

Az 1932 és 1933-as egyetemi jegyzeteiből
Az 1932/33-as egyetemi jegyzeteiből

A jegyzet végtelenül pontos kidolgozása
A jegyzet végtelenül pontos kidolgozása

Már az első kollokviumi jegye jelesre sikerült matematikából, amit örömmel mutatott meg a téli szünetben gimnáziumi tanárainak. Ugyanakkor sok pótolnivalója is akadt. Mivel a jegyzetek nagy része német vagy angol nyelven íródott, így nyelvtudását, különösen a szakszövegeket illetően pótolnia kellett. A tankönyvek egyébként rendkívül drágák voltak. Közülük volt olyan, amelyiknek az ára egy havi menzadíjba került. Lakótársával együtt akkor született közöttük az a mondás, hogy egy napra egy tojás elég.
A második évre már sikerült mindazt a kedvezményt elérnie, amit lehetett, de akkorra már az édesapja tragikus hirtelenséggel elhunyt. Átmenetileg édesapja barátai támogatták havi egy-egy pengővel, majd ennek megszűnte után a híres ,,Benedek József és fia” gyümölcs és baromfi export vállalat tulajdonosa, Benedek László támogatta a taníttatását, és alkalmazta nyaranta tisztviselőként a cégnél. (Benedek László Bazsó Lajoson kívül még három diákot taníttatott.)
1936-ban végzett az egyetemen. Tanárjelöltként a piaristáknál tanított. Ott tanulta meg az óramű pontosságot, és hogy a fegyelem valamint a kiemelkedő szaktárgyi tudás olyan követelmény, amelytől eltekinteni soha sem szabad. Sajnos, Nagykőrösön kitűnő diplomája ellenére sem alkalmazták, bár a tanítóképző intézetben nyugdíjaztatás miatt éppen akkor szabadult fel egy matematika tanári állás. Egy évet a sajószentpéteri polgári fiú- és lányiskolában töltött rendkívül nyomorúságos körülmények között.